19.10.2012 Komposti

Huonon sään hidastamana saimme kuitenkin valmiiksi kompostin, jonka myötä testaamme hakkeen ja karjanlannan yhdistelmästä syntyvän aineksen toimivuutta peltojen ravinnehuollossa. Kompostiin lisättiin hieman valmista ns. kantakompostia, jotta hajoaminen saataisiin käyntiin. Haketta sisältävän kompostin toiminnassa ongelmaksi muodostuu usein hakkeen epäedullinen hiili-typpisuhde. Mielenkiinnolla seuraamme kompostoinnin vaiheita ja sitä minkälaista ainesta tämä komposti keväällä pitää sisällään. Käyttämämme hake syntyy hakkuutähteistä (lehtipuu/havupuu).

Karjamme jaloittelutarha on pinnoitettu hakkeella. Tämä jaloittelutarhan hakepinta muodostaa perustan kompostille. Hakepinta kuoritaan pois ja vaihdetaan uuteen 1-2 vuoden välein. Aikaisemmin tämä hakepinta on levitetty suoraan peltoon hyvin lyhyen kasassa seisottamisen jälkeen.