6.11.2012 Kasvukausi 2012

Alla on kuvia tilaltamme kasvukaudelta 2012. Kuvat toimivat yhteenvetona kuluneen kauden tapahtumista.

Laidunkausi aloitettiin tänä vuonna hieman normaalia myöhemmin. Kuva on otettu 6. päivä kesäkuuta.

Kuvassa ensimmäisen vuoden nurmikasvusto. Tämä kasvusto jouduttiin lopulta laiduntamaan korjuuolosuhteiden vuoksi. Kuva on otettu 9. päivä heinäkuuta.

Yksivuotiset seoskasvustot onnistuivat tänä vuonna vaihtelevasti. Seoskasvustot olivat herne/vehnä, kaura/virna ja herne/kaura. Aluskasveina näissä kasvustoissa oli raiheinää ja persianapilaa. Kuva on otettu 17. päivä heinäkuuta.

Laitumina oli tänä vuonna perinnebiotooppeja sekä vaihtelevia peltolaitumia. Kuva on otettu 2. päivä heinäkuuta.

Kuva on otettu 17. päivä elokuuta.

Perinnebiotooppilaitumilta saatiin satoa, joka maistui myös isäntäväelle.

Pääsato nurmikasvustoista korjattiin hieman myöhempään kuin normaalisti. Määrällisesti sato oli hyvä. Laadullisista ominaisuuksista tiedämme lähiaikoina enemmän. Kuva on otettu 24. päivä heinäkuuta.

Yksivuotiset seoskasvustot korjattiin paaliin kahdessa erässä. Ensimmäiset kasvustot korjattiin 5. päivä elokuuta ja loput 24. päivä elokuuta. Kuvat on otettu 24. elokuuta.

Uusia laitumia on jo suunniteltu kesäksi 2013. Mielenkiintoisin alue on Sahijoen/Maurujoen rantaan suunniteltu rantalaidun. Kuva on alueelta, jonne laidun on suunniteltu. Kuva on otettu 30. päivä elokuuta.