Maatila vuodesta 1850

Vertti sijaitsee Mikkelin kaupungissa, Haukivuoren Harjumaan kylässä. Tilan rajat ovat piirretyt virallisiin maanmittausrekistereihin jo vuonna 1772.
Nykyisen suvun hallinnassa tila on ollut 1850-luvulta lähtien.

Kestävää metsätaloutta

Vertissä on keskitytty metsätalouteen pitkäjänteisesti. ”Työtä kestävän metsätalouden hyväksi” kuvaa hyvin asennettamme metsään.

Perheviljelmä

Vertin tilaa voidaan pitää perinteisenä perheviljelmänä, jonka hoidossa koko tilanväki on aktiivisesti mukana. Maatalouden roolia osana tilamme kokonaisuutta on vahvistettu viime vuosina.